Vi bryr oss!

 

The Green Team arbetar hårt för att minska den negativa inverkan på miljön i alla våra processer och i alla delar i vår verksamhet.

Vi tar hänsyn till energiförbrukningen på alla våra kontor, och använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning.Vi använder oss uteslutande av biotekniska och miljöcertifierade städprodukter, vi kör enbart miljöbilar och vi donerar pengar till välgörenhetsorganisationer. I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi självklart en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Detta gör vi för att vi bryr oss. Vi värnar om framtiden samtidigt som vi håller rent, utan att det är skadligt för varken djur, natur eller människa. Då drar vi vårt strå till stacken för en bättre framtid. Gör det du också – genom att välja The Green Team.

KONTAKTA OSS DIREKT

    integritetspolicy