Vi bryr oss om vår personal!

 

Vi ser på vårt företag som en familj, med respekt och omtänksamhet till varandra som dess grundpelare.

Vi ger också våra medarbetare tillräckligt med tid att spendera med deras egna nära och kära.

Vi har regelbundna utvecklingssamtal med alla våra anställda. Mår alla medarbetare bra, mår företaget bra.

Vi har som klädpolicy att all personal bär arbetskläder och har id-kort med sig för identifiering.

Vi har som krav på nyanställda, utdrag ur brottsregistret samt att man har tystnadsplikt och skriver under ett sekretessavtal.

KONTAKTA OSS DIREKT

    integritetspolicy