The Green Teams hantering av

personuppgifter & cookies

Sidorna på denna webbplats (vidare benämning: sajt) är publicerade av Serviceföretaget The Green Team AB org.nummer 556964-2886 (vidare benämningar: The Green Team, oss eller vi).

The Green Team är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dessa behandlas korrekt och i enlighet med rådande lagar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende lagring och användning av dina personuppgifter. Vänligen notera att återkallelsen av ditt samtycke inte påverkar vår rätt att behandla och behålla personuppgifter i enlighet med andra tillämpade lagar.

Du är välkommen att kontakta oss på malmo@thegreenteam.se för att erhålla information om hur vi behandlar dina personuppgifter, meddela ändringar av dina personuppgifter eller i den mån det går ta bort de personuppgifter vi har om dig.

Vi gillar cookies* och använder oss av dem för att se hur du som besökare navigerar på vår sajt. Vi använder informationen bland annat för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare och för att se vilka av våra sidor som är populära. De kakor vi tar del av innehåller inga lagrade personuppgifter.

*Cookies är textfiler som sparas av din webbläsare. Kakorna innehåller bland annat information om din geografiska plats samt vilken webbläsare och typ av enhet du använder dig av. Du kan enkelt avböja användningen av kakor genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter* när du:

  • är en befintlig eller potentiell kund
  • kontaktar oss via e-post, telefon eller sociala medier
  • är en av våra leverantörer
  • skickar in en arbets- eller praktikansökan

*Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt identifierar dig som person.

  • Som kund hos oss på The Green Team behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig och myndigheter. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller kundförhållande som uppstår vid en beställning av våra tjänster. Dina uppgifter kan även komma att lagras för så kallad intresseanvändning och användas vid bland annat nya affärsförslag.
  • När du kontaktar oss lagrar vi dina uppgifter i den mån det behövs och beroende på hur vår framtida relation ser ut.
  • Som leverantör eller partner behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera och hantera samarbetet. Behandlingen grundas på det lagkrav, avtal eller förhållande som uppstår vid till exempel en beställning.